Zverejňujte pracovné ponuky zdarma
Prihlásenie
Prihlásenie
Obnova hesla

Senior technológ výroby AERO (Ref. č.: KB 02-2017)

Spoločnosť: KINEX, a.s. Pridané: 11.02.2017 Zaradenie: Strojárstvo, Výroba
Popis pracovnej ponuky

• riadenie činnosti a plnenie úloh TPV (technická príprava výroby) na AERO v zmysle platných aktov riadenia
• tvorba a údržba technologických postupov na zverenom oddelení
• stavba základnej technológie výrobkov s cieľom maximálnej efektívnosti výroby na zverenom odelení
• zabezpečenie plnenia harmonogramov OS (overovacej série) po technologickej stránke na zverenom oddelení
• kontr. technolog. discipl. a návrhuje opatrenia pri jej porušovaní
• stavbu plánu náradia, prípravkov, meradiel, technologického režijného materiálu a ich normatívov spotreby
• zabezpečenie výroby vzoriek, prototypov, skúšky náradia, prípravkov, režijných materiálov, meradiel a ich vyhodnocovanie
• neustále riešenie možností zvyšovania produktivity práce po technologickej a organizačnej stránke a plnenie ďalších príkazov a pokynov plynúcich z platných aktov riadenia,V spolupráci s odd. controlingu vypracováva operatívny plán strediska
• udržiavanie a dopĺňanie platnej technologickej údajovej základne
• navrhovanie nápr. opatrení a ich včasné a komplexné plnenie
• spracovanie návrhov na odstránenie nedostatkov zistených na zmätkových komisiách a ich zavádzanie do praxe za oblasť technológie
• kontrolu dodržiavania metrologického poriadku na zverenom pracovisku
• stavbu a optimalizáciu technicko-hospodárskych noriem výkonových a materiálových s ohľadom na úspory nákladov
• spolupracuje so všetkými odbornými útvarmi a.s. pri zabezpečovaní činnosti oddelenia pre realizáciu výstupov v zmysle platných aktov riadenia
• spolupracuje s vedením výrobného proficentra a odboru technickej kontroly formou porád a spoločnej tímovej práce
• doporučuje alebo nedoporučuje návrhy na ZOR(zmenové a ochýlkové riadenie) za oblasť technológie
• stanovuje odchýlky nutné pre zabezpečenie výroby krátkodobo za oblasť technológie bez návrhu ZOR(zmenové a ochýlkové riadenie)
• po dohode s ved. UK (úsek kvality) uvoľňuje výrobky pre ďalšie operácie v zmysle platných aktov riadenia a.s.
• realizácia noriem kvality vo všetkých činnostiach TPV (technická príprava výroby)
• archivovanie záznamov z realizácie NO (nápravných opatrení) spolu s návrhmi na zmeny
• navrhuje zlepšovanie procesov
• organizačne riadi činnosti v obblasti TPV(technická príprava výroby) a enviromentu
• spolupracuje s ostatnými oddeleniami a.s. pri plnení hospodárskeho plánu
• zodpovedá za úspešné zavádzanie nových výrobkov
• personálny a kvalifikačný rozvoj riadených pracovníkov
• aktualizácia FMEA a Control plan

Požiadavky na uchádzača

Vzdelanie v odbore: strojárstvo, strojárska technológia

Počítačové znalosti - používateľ
Microsoft Word - pokročilý
Microsoft Excel - pokročilý
Microsoft Outlook - pokročilý
Microsoft PowerPoint - pokročilý
AutoCAD - pokročilý

Vodičský preukaz B

Počet rokov praxe 5

Osobnostné predpoklady a zručnosti
- znalosť technológie výroby ložísk a výrobného programu
- vysoké pracovné nasadenie, iniciatíva
- komunikačné a prezentačné zručnosti
- znalosť FMEA, SPC normovania a systémov kvality
- projektové riadenie
- schopnosť tímovej práce
- time management - vytvoriť plán vlastnej činnosti a pracovného tímu
- flexibilita, samostatnosť, kreativita, diplomacia

Minimálne požadované vzdelanie
vysokoškolské II. stupňa

Požadované jazykové znalosti
Anglický jazyk - mierne pokročilý

Výhody

• zaujímavá práca v oblasti strojárskej výroby s dlhoročnou tradíciou so zameraním na export do celého sveta
• možnosť sebarealizácie, využitia schopností a odborného potenciálu
• zodpovedajúce finančné ohodnotenie
• doba neurčitá

Doplňujúce informácie pre uchádzača

Pozíciu obsadzujeme pre spoločnosť KINEX BEARINGS, a.s. s miestom výkonu práce - Bytča.

V prípade Vášho záujmu o zaradenie do výberového konania zašlite svoj životopis v SJ spolu so sprievodným listom a prehlásením o ochrane os. údajov prostredníctvom e-mailu najneskôr do 23.12.2016

Spoločnosť si vyhradzuje právo kontaktovať len vybraných uchádzačov spĺňajúcich podmienky.
Neskoro doručené žiadosti nebudú zaradené do výberového konania.


Bytča Miesto práce
dohodou Ponúkaný plat
trvalý pracovný pomer Druh prac. pomeru
- Dátum ukončenia výberu
- Termín nástupu
113 rôznych pozícií
646 pracovných ponúk
998 registrovaných spoločností
929 registrovaných uchádzačov
Nová registrácia