Súkromná materská škola BESST

(0 offers)
Address: Limbova 3, 91702 Trnava Member from: 21.11.2017 Company Reg. No.: 42165997 Sector: Education, Science, Research

Anglicko-slovenská škola BESST je komplex škôl od materskej školy až po gymnázium, kde sa plynulo staráme, vychovávame a vzdelávame deti od útleho veku od troch rokov v materskej škole, cez deti a starších žiakov na základnej škole, až po mladých a dospievajúcich ľudí na gymnáziu. BESST je jedinou školou v Trnavskom kraji, ktorá ponúka vzdelávanie podľa medzinárodných štandardov Cambridge University.
Naša materská škola má 8 tried a poskytujeme celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom od 2,5 do 6 rokov a deťom s odkladom školskej dochádzky.


Our job offers (0)

No job offers.

112 different positions
659 job offers
994 registered companies
927 registered candidates